Esamoldeak
Lotu esamolde bakoitza dagokion esanahiarekin:
esne mamitan bizi
burutik eginda
hara non
ezta hurrik eman ere
lo seko egon