Esamoldeak
A continuación voy a incluir un listado de esamoldeak (frases hechas) de manera que nos vayamos familiarizando con ellas cuando las escuchemos, y las empezemos a utilizar también, así enriqueceremos nuestro lenguaje.
1) A costa de: inoren lepotik, inoren bizkarretik, inoren pentzutik
Lo has hecho a costa de tus amigos.
Zure lagunen lepotik egin duzu.
2) A duras penas: ozta-ozta, doi-doi
El niño llevaba la leña a duras penas.
Umeak ozta-ozta zeraman egurra.
3) A menudo: txitean-pitean
Aitor nos trae a menudo tortilla.
Aitor txitean-pitean arrautzopil ekartzen digu.
4) Ahogarse en un vaso de agua: zazpi etxeko herrian galdu, putzu txikian ito
Se me ha quemado la tortilla, pero no me quiero ahogar en un vaso de agua.
Arrautzopila erre zait, baina ez dut zazpi etxeko herrian galdu nahi.
5) Coger manía: begitan hartu, begietan hartu
¡Mamá, el profesor me ha cogido manía!.
Ama, irakasleak begitan hartu nau!.
6) Colorín colorado este cuento se ha acabado: eta hau hala ez bazan sar dadila kalabazan eta irten dadila Derioko plazan
...y colorín colorado este cuento se ha acabado.
...eta hau hala ez bazan sar dadila kalabazan eta irten dadila Derioko plazan.
7) Con decisión: zirt edo zart
Vamos adelante con decisión.
Aurrera goaz, zirt edo zart .
8) Cualquiera sabe: batek daki, auskalo
¡A saber cuánto tiempo lleva enrollado con Miren!.
Batek daki zenbat denbora daraman Mirenekin lardaskan!.
9) Con los brazos abiertos: begi argia egin, esku zabal
Recibí a Maialen con los brazos abiertos.
Maialeni begi argia egin nion.
10) Como dos gotas de agua: enbor bereko ezpalak izan, berdin-berdinak izan
Las hermanas Alzola son como dos gotas de agua.
Alzola ahizpak enbor bereko ezpalak dira.
11) De boca en boca: bolo-bolo ibili, aho-mihi ibili, ahoz aho
Se dice de boca en boca que la familia se ha arruinado.
Bolo-bolo dabil familiak porrot egin du.
12) De mal en peor: zalditik astora
Vamos de mal en peor, así no vas a aprobar.
Zalditik astora goaz, horrela ez duzu azterketa gaindituko.
13) Donde las dan las toman: odolkiak ordainetan
¿Te has portado mal conmigo? Pues ahora ya sabes, donde las dan las toman..
Gaizki portatu zara nirekin? Orain badakizu, odolkiak ordainetan.
14) El ABC de...: hasi-masiak
El ABC de la fotografía.
Argazkigintzaren hasi-masiak.
15) En absoluto: inondik inora
Ese no era en absoluto el resultado que esperaban los científicos.
Hori ez zen inondik inora zientzialariek espero zuten emaitza.
16) En el quinto pino: lekutan
Ane vive en el quinto pino.
Ane lekutan bizi da.
17) Estar hecho polvo: lur jota egon
Hemos entrenado con Iratxe, y estoy hecha polvo.
Iratxerekin entrenatu gara, eta lur jota nago.
18) Estar loco: burutik eginda
Estás loco.
Burutik eginda zaude.
19) Estar más claro que el agua: argi eta garbi egon, begi-bistan egon
Esos están liados, ¡Está más claro que el agua!.
Horiek lardazkan dabiltza ¡Argi eta garbi dago!.
20) Estar profundamente dormido (frito): lo seko egon
Cuando llegué mi marido estaba frito.
Heldu nintzenean nire senarra lo seko zegoen.
21) El cuento de nunca acabar: bukatzen ez den soka, gurpil zoroa
El tiempo es el cuento de nunca acabar.
Eguraldia da bukatzen ez den soka.
22) En abundancia, copiosamente: barra-barra
Ha llovido copiosamente en Salvatierra.
Agurainen euria barra-barra egin du.
23) Estar de capa caída: onenak eman
Ese pelotari está ya de capa caída.
Pelotari hori onenak emana da dagoeneko.
24) Estar hasta arriba: leporaino
La piscina está hasta arriba.
Igerilekua leporaino dago.
25) Hacer pira: piper egin
Esta semana Mikel ha hecho pira.
Aste honetan Mikelek piper egin du.
26) Hacer trampas: zurikerietan ibili
En lugar de andar haciendo trampas, aprende a jugar.
Zurikerietan ibili beharrean, ikasi jolasten.
27) Irse a freir espárragos: antzarak ferratzera joan, pikutara joan
Vete a freír espárragos.
Joan zaitez antzarrak ferratzera.
28) Las reglas del juego: plazako neurriak
Esas son las reglas del juego.
Horiek dira plazako neurriak.
29) Lo que hay que oír : hamaika ikusteko jaioak gara
Dice que tiene dos novios, ¡Lo que hay que oír!.
Bi mutil-lagun dituela dio, hamaikak ikusteko jaioak gara!.
30) Meter en cintura: arrastoan sartu
El profesor nuevo os va a meter en cintura.
Irakasle berriak sartuko zaituzte arrastoan.
31) Pagar con sangre: larrutik ordaindu
Pagaron con sangre no preparar el partido.
Larrutik ordaindu zuten partida ez prestatzea.
32) Pasar apuros: gorriak ikusi
Pasaron grandes apuros en tiempo de guerra.
Gorriak ikusi zintuzten guda garaian.
33) Poner verde: azpiak jan
Cuando le ve con esa falda, siempre le pone verde.
Gona horrekin ikusten duenean, beti azpiak jaten dizkio.
34) Por unanimidad: aho batez
Los vecinos han decidido por unanimidad arreglar el tejado.
Auzokoek aho batez erabaki dute teilatua konpondu.
35) Pues si que estamos bien: hau da marka hau
¿Eres de Bilbao y no has estado nunca en San Mamés? ¡Pues sí que estamos bien!.
Bilbokoa zara eta ez zara inoiz San Mamesen egon? Hau da marka hau!.
36) Quedarse con la boca abierta: ahoa bete hortz gelditu
Se quedó con la boca abierta cuando vio la nota del exámen.
Azterketako nota ikusi zuenean ahoa bete hortz gelditu zen.
37) Quedarse de piedra: zur eta lur gelditu
Se ha quedado de piedra cuando ha visto el fantasma.
Mamua ikusi duenenean zur eta lur gelditu da.
38) Quedarse en la calle: kale gorrian geratu
Cerró la empresa y se quedaron en la calle.
Enpresa itxi zen eta kale gorrian geratu ziren.
39) Menuda diferencia: alde ederra dago
Me he comprado un coche nuevo. ¡Menuda diferencia!.
Kotxe berria erosi dut. Alde ederra dago!.
40) Meter cizaña: bazterrak nahasi, sasiak sutu
Mi hermano pequeño siempre anda metiendo cizaña.
Nire anaia txikia beti bazterrak nahasten dabil.
41) Mira por dónde: hara non
Organizé una fiesta, y mira por dónde, mis padres volvieron antes.
Jai bat antolatu nuen, eta hara non, nire gurasoak lehenago itzuli ziren.
42) Meterse en un berenjenal: ur handitan sartu
Nos hemos metido en un berenjenal para comprar la casa nueva.
Ur handitan sartu gara etxe berria erosteko.
43) Ni fu ni fa: ez gatz ez berakatz
Josune ha acabado el curso ni fu ni fa, pero al menos ha aprobado.
Josunek ez gatz ez berakatz bukatu du kurtxoa, baina gutxienez gainditu du.
44) Ni mucho menos: ezta hurrik eman ere
No estoy enfadada, ni mucho menos.
Ez nago haserre, ezta hurrik eman ere.
45) Ni tal mal: gaitz erdi
Si te han pagado al final, ni tan mal.
Azkenean ordaindu badizute, gaitz erdi.
46) No tener abuela: artobero-usaina egon
Artobero-usaina dago hemen!.
¡Ese no tiene abuela!.
47) Sin pelos en la lengua : ahoan legarrik ez
La abuela no tenía pelos en la lengua.
Amonak ez zuen legarrik ahoan.
48) Tomar el pelo: adarra jo
Yo no te tomo el pelo.
Nik ez dizut adarrik jo.
49) Vivir en la abundancia: esne mamitan bizi
Tus primos viven en la abundancia.
Zure lehengusuak esne mamitan bizi dira.