Berridazketak
Esaldiak berridatzi:
Corrige las siguientes palabras, si son correctas no escribas nada, pero si detectas algún fallo, escribe la frase correcta en el cuadro de texto ¡Suerte!
1. Zer itxura daukan otarteko horrek! (Hori)
.
2. Jan dezakezun haragia eskatu behar duzu, ez gehiago (Ez da komeni)
.
3. Peterrek ez du erdaraz ondo hitz egiten, baina lankide askok azkarratzat daukate (iritziz)
.
4. Zerbait opari nahi izanez gero, liburu bat hautatuko nuke. (...kotan)
.
5. Asteartean ezin izan zaitugu Bilbora kotxez eraman. (...terik )
.
6. Gorka etorri da; baita beste guztiak ere (ezik).
.
7. Amaia zela pentsatu nuen. Agurtu nuen.(...lakoan)
.
8. Bilboko lagunak etortzeko, patatak errioxar erara prestatu dute. (Subjuntiboa)
.
9. Etxera hurbiltzen ziren neurrian zoriontsuago sentitzen ziren gure bidaiariak. (Zenbat eta / hainbat eta)
.
.....