Ondorio perpausak
A) HAIN [...] NON [...]BAIT- / -N
• Adibidez
Era tan alto que llegaba hasta el techo.
Hain zen altua, non sabairaino heltzen baitzen.
Ese coche es tan rápido que a su lado, todos los demás son lentos.
Kotxe hori hain da azkarra, non beste guztiak haren ondoan geldiak diren.
B) HAIN [...] EZEN [...]BAIT- / -N
• Adibidez
Estaba tan cansado que no cenó.
Hain nekatuta zegoen, ezen ez baitzuen afaldu.
Amaia es tan vaga que no ha hecho nada en todo el día.
Amaia hain da alferra, ezen ez duen ezer egin egun osoan.
C) HAIN [...] ZEIN ETA -N
• Adibidez
Hace tanto frío que no quiero salir.
Hain hotza egiten du, zein eta ez dudan atera nahi.
Era tan tarde que la tienda estaba cerrada.
Hain berandu zen, zein eta denda itxita zegoen.
D) HAINBESTE/HAINBAT [...] NON [...]BAIT-/-N
• Adibidez
Ha perdido tanto dinero, que no puede pagar la hipoteca.
Hainbeste diru galdu du, non ezin du hipoteka ordaindu.
Ha perdido tanto dinero, que no puede pagar la hipoteca.
Hainbeste diru galdu du, non ezin du hipoteka ordaindu.
Ha pasado tanto tiempo que se me ha olvidado dónde estaba la casa.
Hainbeste denbora pasa da, non ahaztu baitzait non zegoen etxea.
E) HAINBESTERAINO [...] NON/EZEN [...]BAIT-/-N
• Adibidez
Le ayudó mucho, hasta tal punto que le dejó el dinero.
Asko lagundu zion, hainbesteraino, non dirua utzi baitzion.
Ha estudiado duro, hasta tal punto que sacó un diez.
Gogor ikasi du, hainbesteraino, non hamarrekoa atera baitzuen.
F) HANBAITENAZ [...] NON/EZEN [...]BAIT-/-N
• Adibidez
Es un cantante muy famoso, tanto que ha vendido todas las entradas.
Abeslari oso famatua da, hainbatenaz, non sarrera guztiak saldu baititu.
Ha estudiado duro, tanto que ha sacado un diez.
Gogor ikasi du, hainbatenaz, non hamarreko bat atera baitzuen.
- GOGORATU...
T+D = T
T+G = K
T+Z = TZ
T+N = N
T+H = H
T+L = L
Bait + da = baita
Bait + gara = baikara
Bait + zara = baitzara
Bait + naiz = bainaiz
Bait + haiz = baihaiz
Bait + luke = bailuke
.....