Hitz elkartuak
Zuzendu:
Corrige las siguientes palabras, si son correctas no escribas nada, pero si detectas algún fallo, escribe la frase correcta en el cuadro de texto ¡Suerte!
1. Ez dut uste lo-egin duenik.
.
2. Igandero mendirik-mendi ibiltzen dira.
.
3. Txomin-Harategia oso txukuna da.
.
4. Bihotz bihotzez eskertuko nuke zu hemen izatea.
.
5. Tartekamarteka elkartzen gara kalean.
.
6. Aipatuberri duzun hitz hori ez da oso aproposa.
.
7. Apostu zale amorratu asko dago gure herri honetan.
.
8. Sudur luze hori beti berriketan ari da.
.
9. Eskol-liburua oso aspergarria da.
.
10. Bulego-buru horren ahalmenak oso murritzak dira.
.
11. Euskal-literaturaren etorkizuna kilikolo dago.
.
.....