Baldintzazkoak
Berridazketak:
1) Norbait taldean sartu nahi izanez gero, Amaia hautatuko lukete. [t(z)ekotan]
.
2) Etxeko lanak ez badituzu egiten, ez duzu gaindituko. [ezean]
.
3) Geuk egin ezean, ez du beste inork egingo. [ba-]
.
4) Aholkurik eskatzekotan, amarengana joango ginateke. [(e)z- gero]
.
5) Lasterketa irabazi nahi baduzue, hobe duzue Txomin kanpoan uztea. [t(z)ekotan, ba-]
.